Hns zapisnik o utakmici download. Nogometni savez Zadarske županije

Hns zapisnik o utakmici download Rating: 7,9/10 1648 reviews

Propozicije U

hns zapisnik o utakmici download

Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset 10 dana, a u slučaju žalbe iz stavka 2. Klub domaćin je obvezan, delegatu osigura sve uvjete za normalan rad. Sudac i delegat su obvezni unijeti u Zapisnik donjetu odluku o nepodobnosti terena i Zapisnik dostaviti Savezu u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom, brzojavom, odnosno telefaksom. Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake koje su oni obvezni nositi za vrijeme utakmice. U slučaju, da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada u višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen suditi utakmicu.

Next

Fillable Online inter ZAPISNIK O UTAKMICI Kategorija Seniori REZULTAT 31 10

hns zapisnik o utakmici download

Nenajavljene, nepravovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom. Ukoliko na utakmicu ne dođe delegat, dužnost delegata će obaviti sudac utakmice. Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 par-forfe , utakmica se registrira postignutim rezultatom. Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima kada su u kombinaciji dva kluba odnosno veći broj postignutih zgoditaka iz međusobnih susreta kada su u kombinaciji tri ili više klubova. Članarinu su klubovi dužni uplatiti u dvije rate jesen-proljeće prije odigravanja 1. Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset 10 dana, a u skraćenom postupku od 5 pet dana od dana prijema žalbe.

Next

Propozicije 4.NL

hns zapisnik o utakmici download

Točenje alkoholnih pića podliježe Zakonu o sprečavanju nereda na športskim terenima i Pravilniku o sigurnosti na nogometnim utakmicama. Suspendirana momčad ne smije nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija. Igralište u svom sastavu mora imati: ˗ 2 svlačionice s najmanje 20 mjesta svaka, ˗ 2 kupaonice s toplom vodom i odgovarajućim brojem tuševa minimalno po 4 , ˗ sanitarni čvor, odvojen od publike i sanitarni čvor za gledatelje, ˗ prostoriju za pisanje zapisnika, ˗ prostoriju za suce, ˗ uz uzdužnu crtu igrališta natkrivene 2 kabine za igrače i službene osobe najmanje 12 osoba , ˗ kabinu za delegata, liječnika. Sportska oprema prezentirana i utvrđena na sastanku, te zapisnički konstatirana ne može se više samovoljno mijenjati. Odigrane utakmice registrira Povjerenik lige u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana odigravanja.

Next

Fillable Online inter ZAPISNIK O UTAKMICI Kategorija Seniori REZULTAT 31 10

hns zapisnik o utakmici download

Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo, od kojih je jedno hrvatsko, te igrači iz zemalja članica Europske unije. Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju utakmice. Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali istog dana i uz obveznu nazočnost kapetana obje momčadi i suca utakmice. Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i predstavnika klubova, koji će se održati 60 minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice, a kojem su obvezni prisustvovati: - suci utakmice, - predstavnici klubova, - rukovoditelj osiguranja kluba domaćina, - rukovoditelj stadiona kluba domaćina po potrebi U slučajevima kada to ocijeni potrebnim delegat može zatražiti da sastanku prisustvuju i rukovoditelji pojedinih službi i tijela uključenih u organizaciju utakmice. Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije je na sjednici održanoj dana 12.

Next

Propozicije U

hns zapisnik o utakmici download

Žalbe u zadnja tri kola dostavljaju se u roku od 24 sata od odigrane utakmice. Prvenstvene utakmice sude suci s Liste sudaca za suđenje 4. U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Županijski nogometni savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice. Ukoliko propisane uvjete ne ispunjava prvoplasirani klub, pravo sudjelovanja u kvalifikacijama ostvaruje drugo, odnosno trećeplasirani klub, ukoliko i drugoplasirani klub ne ispunjava uvjete. Suci su obvezni u Zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i nakon utakmice. Delegat rukovodi sastankom službenih osoba i predstavnika klubova pred utakmicu, a koji se održava 60 minuta prije početka utakmice.

Next

Propozicije U

hns zapisnik o utakmici download

Ukoliko se klubovi dogovore, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje pobjednika može se utvrditi izvlačenjem, koje će provesti nadležni natjecateljski organ. Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama za gostujuće navijače, te u slučaju očekivanja ili najave većeg broja navijača gostujućeg kluba, izdvojiti posebni ulaz za taj dio gledališta. Dresovi ili majice jedne mom č adi moraju biti istih boja i na pole đ ini ozna č eni jasno č itljivim brojevima od 1-99 smje š tenim u sredini , visine izme đ u 25 cm dvadeset pet centimetara i 35 cm trideset pet centimetara. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 šest mjeseci od dana upisa u športsku iskaznicu. Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 bez borbe , utakmica se registrira sa postignutim rezultatom. Na svim prvenstvenim utakmicama 4. Troškove prijevoza, dnevnice i naknada sudaca i delegata klubovi plaćaju po završenoj utakmici.

Next

Nogometni savez Zadarske županije

hns zapisnik o utakmici download

Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između dati i primljenih zgoditaka. Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske igrače. Iznos takse na žalbu utvrđuje svojom Odlukom Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije. U slučaju iste razlike zgoditaka, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka dijele mjesta koja im pripadaju. Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje i Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe u roku od pet 5 dana od dana uručenja odluke. . U izuzetnim slučajevima dva posljednja kola i sl.


Next

Propozicije 4.NL

hns zapisnik o utakmici download

Trener je obvezan prisustvovati utakmici koju igra momčad za koju je licenciran. Dimenzije kaznenog prostora su 11 x 27 metara, a vratarevog prostora 5x15 metara,točka za izvođenje kaznenog udarca je udaljena 9 metara od linije vrata. Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji. Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja. Vratar mora nositi dres u boji, koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača obiju momčadi i sudaca. Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru.

Next