Evidencija radnog vremena 2018 excel download. Novi Pravilnik o evidencijama radnika

Evidencija radnog vremena 2018 excel download Rating: 8,5/10 942 reviews

Evidencija radnog vremena

evidencija radnog vremena 2018 excel download

Nadam se da će ih ovaj primjer razuvjeriti koliko to može biti kompleksan posao, pogotovo ako nemate dovoljno znanja rada u Excelu. «matična knjiga radnika» je evidencija o osobnim podacima radnika i podacima vezanim uz radni odnos. Nešto slično kao što sam ja uradio u ovoj Šihterici na radnom listu 'imenovanja'. Na osnovu toga na kraju obračunskog perioda imamo evidenciju o vremenu ulazaka i izlazaka uposlenika, aktivnim radnim satima te ostalim parametrima propisanim Pravilnikom. Obrtnik ima obvezu voditi evidenciju i za radnike koji su članovi njegova kućanstva, ako su u obrtu u radnom odnosu na temelju ugovora o radu. Dovoljno je da postavite članak i link na ovaj tutorijal tj.

Next

Evidencija radnog vremena i/ili kontrola pristupa

evidencija radnog vremena 2018 excel download

Za radnike na izdvojenom mjestu rada, evidenciju o radnom vremenu može voditi radnik koji na tom mjestu radi, a obrtnik ju je dužan kontrolirati. Isto se odnosi i na druge radnike koji samostalno određuju svoje radno vrijeme, ako s njima nije posebno ugovorena samostalnost u određivanju najdužeg trajanja radnog vremena, noćnom radu te dnevnom i tjednom odmoru. Evidencija rada i radnog vremena was last time updated on 04. Evidencija o radnom vremenu Evidencija o radnom vremenu se može voditi na papiru ili u elektroničkom obliku. Uspešno ste preduzeće, ali nemate sistem evidencije dolazaka zaposlenih. Na koji način vi kao prvi čovek ili vlasnik firme jednim potezom dugmeta dobijate precizne i jednostavne izveštaje i u trenutku imate presek stanja raspoloživosti i angažovanosti zaposlenih? Prirez-stope prireza po općinama Max.

Next

thefourmusic.com

evidencija radnog vremena 2018 excel download

You can't download any crack or serial number for Evidencija rada i radnog vremena on Download. Podaci za svakog radnika moraju se upisati danom zasnivanja radnog odnosa i dopunjavati sve do prestanka radnog odnosa, čuvati se mora za svakog radnika najmanje 6 godina od dana prestanka rada tog radnika. Evidencija rada i radnog vremena security and download notice Download. Evidencija osobama čiji rad obrtnik koristi Osim evidencije radnika, Pravilnikom je propisana i obveza evidentiranja drugih grupa osoba čijim se radom obrtnik koristi, a to su: - radnici privremeno ustupljeni od povezanih društava - osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa - redoviti studenti i učenici koji rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara i srednjoškolskih ustanova - redoviti učenici koji kod obrtnika pohađaju praktičnu nastavu i vježbe naukovanja - osobe koje kod poslodavca obavljaju rad za opće dobro volonteri. Obrasci evidencija nisu propisani, što znači da obrtnici izgled evidencije mogu prilagoditi svojim potrebama, uz obvezu da u njima osiguraju sve propisane podatke.

Next

Šihterica

evidencija radnog vremena 2018 excel download

U ovom slučaju možete a isto tako grupno izvješće svih radnika. Pripremili smo obrasce za 2015. Ovdje kreirati jedinstven ključ npr. Umjesto na dnevnoj osnovi poslodavca je obavezan popuniti evidenciju radnog vremena u roku od 7 dan od dana za koji se podaci popunjavaju Članak 10. Nekada je brže izraditi novu šihtericu nego prepraviti staru šihtericu. Postoji mogućnost da kreirate Workbook po razinama podataka.

Next

ELEKTRONSKA EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

evidencija radnog vremena 2018 excel download

Poslodavci su dužni voditi računa da radnicima u svakom trenutku moraju omogućiti uvid u evidencije koje vode o zaposlenim radnicima i o radnom vremenu. Mijenjao se osobni odbitak i veličina poreznog razreda. Sati nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove 9. Mnogi korisnici Excela koji rade na evidenciji dolaza na posao i odlaza s posla misle da je jednostavno kreirati Šihtericu ili. Ako kreirate formulu i kopirate je u više ćelija dovoljno je u prvu ćeliju upisati odakle formula povlači podatke i što radi, za čega služi a i koja je slijedeća veza dotičnog rezultata.

Next

Evidencija radnog vremena i/ili kontrola pristupa

evidencija radnog vremena 2018 excel download

Značajnije novosti koje donosi novi Pravilnik u odnosu na prethodne odnose se na obvezu da se u evidenciji o radnicima vode podaci o mjestu za strance i o državi rođenja, podaci o radnicima koji dodatno rade kod obrtnika i suglasnost poslodavca kod kojeg su redovno zaposleni te podaci o privremenom ustupanju radnika povezanom poslodavcu. Kako isplanirati vođenje evidencije radnih sati, analizu radnika i statistiku prisutnosti na poslu Sve ovo trebalo bi se prilagoditi samoj tvrtki, organizaciji unosa podataka, željenih rezultata i slično. Međutim, da li sve više osećate da ne znate ko je kad došao na posao, imate bojazan da performanse preduzeća mogu biti bolje, ali ne znate uzroke ili osećate da su neki radnici više posvećeni, a neki manje? Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, i na osnovu rečenog, generisanje izvještaja. Obrasci za zaposlenike Evidencija za zaposlenike najobuhvatnija je u računovodstvu, a česte promjene ne pomažu knjigovodstvu puno. Vjerujem da ste svjesni da za ovakve stvari postoje tvrtke koje se bave profesionalno programiranjem aplikacija u računovodstvu ili knjigovodstvu. Kazne za slučaj da obrtnik ne vodi propisane evidencije ili ih ne vodi na propisani način, utvrđene su Zakonom o radu u visini za najteže prekršaje poslodavca.

Next

ELEKTRONSKA EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

evidencija radnog vremena 2018 excel download

Ovo je amaterski rad : Da bi ste shvatili kako funkcionira ova Šihterica u Excelu za evidenciju radnika poželjno je da pročitate cijeli tutorijal tj. Za radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima, poslodavac nije dužan u evidenciji radnog vremena evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora. Radnik ima pravo uvida u evidenciju o radnome vremenu. Every software that you are able to download on our site is freely downloadable and 100% legal. Podaci za svaku osobu moraju se upisati danom početka rada kod obrtnika i vode se do prestanka rada, a čuvati se mora za svaku osobu najmanje 6 godina od dana prestanka rada. Neradni dani i blagdani utvrđeni posebnim propisom 9.

Next

Evidencija radnog vremena i/ili kontrola pristupa

evidencija radnog vremena 2018 excel download

To je zbog toga što vaši zaposleni poseduju visok stepen odgovornosti kako prema sebi, tako i prema poslu. You may need to pay at some moment to continue using product or to use all functionalities. Evidencija o radnom vremenu sadrži najmanje sljedeće podatke: 1 Ime i prezime radnika 2 Datum u mjesecu 3 Početak rada 4 Završetak rada 5 Vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran 6 Ukupno dnevno radno vrijeme 7 Vrijeme terenskog rada 8 Vrijeme pripravnosti 9 Vrijeme nenazočnosti na poslu: 9. Ako imate potrebu izvršite izmjene i prilagodite ga svojim potrebama. Zbog toga, savjet svim korisnicima Excela koji namjeravaju sami kreirati Šihtericu u Excelu i voditi evidenciju, statistiku i analizu radnih sati radnika.

Next

Obrasci za zaposlenike

evidencija radnog vremena 2018 excel download

Download and install Evidencija rada i radnog vremena safely and without concerns. Tutorijal ću podijeliti na cjeline po radnim listovima, pa tako slijede radni listovi. Prekršajna kazna za obrtnika kao fizičku osobu može se izreći u rasponu od 7. Vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad 9. Za lakše razumjevanje izvršite Download primjera šihterice u ovom tutorijalu i otvorite je da je možete pratiti uz čitanje tekstova. Vrijeme isključenja s rada lockout Osim podataka poslodavac je dužan voditi i posebne podatke o radnom vremenu od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom sate rada noću, prekovremeni rad, smjenski rad, dvokratni rad, rad u dane blagdana ili neradnih dana utvrđenih posebnim propisom i slično. .

Next

Evidencija radnog vremena i/ili kontrola pristupa

evidencija radnog vremena 2018 excel download

Također smo uočili grešku da formula za godišnji nije radila, što smo također ispravili. Za potpuni tekst Politike privatnosti i Politike kolačića i detaljnije informacije o svakom pojedinom području molimo Vas da koristite link ispod:. Osim ako namjerno želite izmjeniti organizaciju podataka i znate što radite. Evidenciju o radnicima iz članka 4. Današnje poslovno okruženje sa sobom nosi potrebu jednostavne, brze i produktivne primjene tehnologija uz mogućnost nadogradnje. Za obrtnike je važno napomenuti da je i nadalje ostala obveza vođenja jednostavnije evidencije učenika na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, isto kao i za osobe na stručnom osposobljavanju. Sati spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad 9.

Next